Zvislé DZ - do apríla 2021

   
Podľa Vašich potrieb zabezpečíme kompletnú realizáciu zvislého dopravného značenia, od jeho návrhu, výrobu, dopravu, osadenie i údržbu. Hlavným predmetom našej činnosti je samotná výroba zvislého dopravného značenia – trvalého i dočasného, jeho montáž a predaj dopravných zariadení s príslušenstvom.

Zvislé dopravné značky dodávame z hliníkového a oceľového (pozinkovaného) plechu v základnom, zväčšenom i zmenšenom rozmere. Na výrobu dopravných značiek používame najkvalitnejšie reflexné materiály.

 

Výstražné značky

Zákazové značky

Príkazové značky

Značky upravujúce prednosť v jazde

Informatívne prevádzkové značky

Informatívne smerové značky

Informatívne iné značky

Dodatkové tabuľky


Stiahnúť
katalóg
ZNACKY.sk