Zvislé DZ - od apríla 2021

   
Podľa Vašich potrieb zabezpečíme kompletnú realizáciu zvislého dopravného značenia, od jeho návrhu, výrobu, dopravu, osadenie i údržbu. Hlavným predmetom našej činnosti je samotná výroba zvislého dopravného značenia – trvalého i dočasného, jeho montáž a predaj dopravných zariadení s príslušenstvom.

Zvislé dopravné značky dodávame z hliníkového a oceľového (pozinkovaného) plechu v základnom, zväčšenom i zmenšenom rozmere. Na výrobu dopravných značiek používame najkvalitnejšie reflexné materiály.

 

1. Výstražné značky

 

Všeobecné výstražné značky

Priecestné značky


 

2. Regulačné značky

 

Značky o dávaní prednosti v jazde

Značky o jazde po krajnici

Príkazové a zákazové značky


 

3. Informačné značky

 

Značky o prednosti v jazde

Značky o cestách s osobitnými pravidlami

Návesti

Orientačné značky

Značky o náhradných a obchádzkových trasách

Pruhové značky


 

4. Dodatkové tabuľky

 

Všeobecné dodatkové tabuľky

Špecifické dodatkové tabuľky


Stiahnúť
katalóg
ZNACKY.sk